TBTTravel cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng. Vui lòng dành ra ít phút để đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn về quyền lợi của người dùng truy cập.

I. Thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số sản phẩm/dịch vụ, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi những thông tin cá nhân như (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo của quý khách. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang đã xem, số links (liên kết) bạn truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến dulichkhanhhoa.net. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) của quý khách khi sử dụng truy cập vào website dulichkhanhhoa.net, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

II. Sử dụng thông tin

Trong quá trình thu thập và sử dụng toàn bộ thông tin khách hàng với mục đích đúng và tuân thủ theo các nội dung trong Chính Sách bảo mật tại đây. Việc sử dụng các thông tin quý khách đã cung cấp cho chúng tôi sẽ sử dụng theo các hình thức như: Đơn hàng đã đặt, thư cảm ơn, bảo trì website, sự kiện, ưu đãi mới nhất dành cho chuyến đi du lịch sắp tới của bạn nếu có nhu cầu.

III. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được đề cập ở trên với các công ty đối tác vì mục đích kinh doanh, song không hạn chế việc phục vụ các yêu cầu thông báo tới khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ mới, hoặc để hỗ trợ hoạt động giao dịch của công ty, các công ty đối tác, hay nhân viên, và được cho phép bởi luật điều phối. Các đối tác của chúng tôi có thể bao gồm các công ty được sự quản lý của TBTTravel. Thông tin chúng tôi chia sẻ với các đối tác có thể bao gồm những thông tin bất kỳ được miêu tả ở trên, VD: Tên, địa chỉ, thông tin giao dịch và thông tin tài khoản của bạn. Các công ty đối tác luôn áp dụng các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng tương tự như chúng tôi.

IV. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các công nghệ tiên tiến như (SSL – HTTPS) trong quá trình vận hành website: Dulichkhanhhoa.net. Chúng tôi nổi lực hết sức để bảo vệ mọi thông tin được lưu trữ trên website được an toàn nhất có thể.

V. Sử dụng Cookies

Việc sử dụng “Cookie” để giúp cá nhân và nâng cao tối đa hiệu quả trong quá trình sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách. Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách. Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website Dulichkhanhhoa.net

VI. Thay đổi chính sách

Chung tôi có thể thay đổi bất cứ nội dung trên website mà không báo trước đến quý khách. Nội dung tại Chính Sách bảo mật này chỉ áp dụng cho TBTTravel và không áp dụng cho các bên đối tác liên kết tại chúng tôi. Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ theo chính sách bảo mật, cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này.

VII. Thông tin liên hệ

Mọi sự đóng góp từ quý khách hàng, độc giả là niềm vui của chúng tôi. Giúp chúng tôi nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm để phục vụ quý khách hàng được tốt nhất. Nếu quý khách có thắt mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: dulichkhanhhoa@gmai.com